Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Beatrixstraat 8 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Beatrixstraat 8, 9974 RX te Zoutkamp (20-1-2012)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9974RX
   
   
Kaart met een markering op 8 9974RX Nederland
Terug naar boven