Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen W.H. Timersmastraat Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 26 bomen aan de W.H. Timersmastraat t.o. nr. 7, 9964 AZ te Wehe-den Hoorn (27-12-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 7 9964AZ
   
   
Kaart met een markering op 7 9964AZ Nederland
Terug naar boven