Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Van Starkenborghstraat 1 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 2 bomen op het perceel Van Starkenborghstraat 1, 9965 PC te Leens (25-5-2012).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:31 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Van Starkenborghstraat 1 9965PC Leens
   
   
Kaart met een markering op Van Starkenborghstraat 1 9965PC Leens Nederland
Terug naar boven