Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Valgeweg 1 te Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: kappen van bomen op het perceel Valgeweg 1, 9969 PG te Westernieland (19-7-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Valgeweg 1 9969PG Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Valgeweg 1 9969PG Westernieland Nederland
Terug naar boven