Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Meester J.S. van Weerdenstraat te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: kappen van een aantal bomen op het perceel Meester J.S. van Weerdenstraat t.o. nr. 18, 9965 RE te Leens (19-7-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Meester J.S. van Weerdenstraat 18 9965RE Leens
   
   
Kaart met een markering op Meester J.S. van Weerdenstraat 18 9965RE Leens Nederland
Terug naar boven