Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Leensterweg 54 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. 

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een aantal bomen op het perceel Leensterweg 54, 9971 EC te Ulrum (22-3-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:4 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 54 9971EC Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 54 9971EC Ulrum Nederland
Terug naar boven