Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Leensterweg 43 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiĀ­veerd beĀ­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 16 populieren en wilgen op het perceel Leensterweg 43, 9971 EB te Ulrum (10-11-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 43 9971EB
   
   
Kaart met een markering op 43 9971EB Nederland
Terug naar boven