Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Klaaskampenweg 4 Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van twee bomen op het perceel Klaarkampenweg 4, 9964 AG te Wehe-den Hoorn (27-1-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Klaarkampenweg 4 9964AG
   
   
Kaart met een markering op Klaarkampenweg 4 9964AG Nederland
Terug naar boven