Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Kerkstraat te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: kappen van een aantal bomen op het perceel Kerkstraat t.o. nr. 1, 9967 RK te Eenrum (19-7-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kerkstraat 1 9967RK Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Kerkstraat 1 9967RK Eenrum Nederland
Terug naar boven