Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Kerkstraat 3 Niekerk

Omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor:

- het kappen van 1 esdoorn, 9 populieren, 1 lindeboom en 3 paardekastanjes op het perceel Kerkstraat 3, 9972 PC te Niekerk (24-10-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:3 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9972PC Niekerk
   
   
Kaart met een markering op 3 9972PC Niekerk Nederland
Terug naar boven