Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Hoofdstraat 140 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van zes bomen op het perceel Hoofdstraat 140, 9968 AH te Pieterburen (2-4-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:4 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 140 9968AH
   
   
Kaart met een markering op 140 9968AH Nederland
Terug naar boven