Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen H.J. Siccamastraat Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 4 bomen op de hoek H.J. Siccamastraat / Wilhelminastraat naast nr. 24, 9974 SH te Zoutkamp (27-12-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 24 9974SH
   
   
Kaart met een markering op 24 9974SH Nederland
Terug naar boven