Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Greeden 33 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: kappen van zes bomen op het perceel Greeden 33, 9967 PZ te Eenrum (19-7-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Greeden 33 9967PZ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Greeden 33 9967PZ Eenrum Nederland
Terug naar boven