Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Dirk Wierengastraat 21 Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 4 bomen op het perceel Dirk Wierengastraat 21, 9969 PB te Westernieland (19-4-2012).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Dirk Wierengastraat 21 9969PB Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Dirk Wierengastraat 21 9969PB Westernieland Nederland
Terug naar boven