Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen De Lijnbaan 56 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van bomen op het perceel De Lijnbaan 56, 9971 AM te Ulrum (20-9-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Lijnbaan 56 9971AM Ulrum
   
   
Kaart met een markering op De Lijnbaan 56 9971AM Ulrum Nederland
Terug naar boven