Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Burg. Wiersumstraat 2 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van drie bomen op het perceel Burg. Wiersumstraat 2, 9967 RD te Eenrum (2-4-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:4 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9967RD Eenrum
   
   
Kaart met een markering op 2 9967RD Eenrum Nederland
Terug naar boven