Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Burg. Wiersumstraat 17 t/m 23 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 3 bomen aan de Burg. Wiersumstraat voor de nrs. 17 t/m 23, 9967 RC te Eenrum (17-10-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:24 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Burg. Wiersumstraat 17 9967RC Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Burg. Wiersumstraat 17 9967RC Eenrum Nederland
Terug naar boven