Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Breekweg en R. Ritzemastraat Leens

Omgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor:

- het kappen van 10 esdoorns en 6 populieren op de percelen Breekweg en
R. Ritzemastraat, 9965 TD te Leens (24-10-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:3 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965TD Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965TD Leens Nederland
Terug naar boven