Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen bomen Beukemastraat 12 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het  kappen van 3 bomen op het perceel Beukemastraat 12, 9965 RJ te Leens (20-7-2012).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Beukemastraat 12 9965RJ Leens
   
   
Kaart met een markering op Beukemastraat 12 9965RJ Leens Nederland
Terug naar boven