Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen aantal bomen Rietemastraat 23 te Leens

Verleende omgevingsvergunningen regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een aantal bomen op het perceel Rietemastraat 23, 9965 RS te Leens (15-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 23 9965RS
   
   
Kaart met een markering op 23 9965RS Nederland
Terug naar boven