Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen 8 bomen Ds. Uilkensstraat achter en naast nr. 4 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van 8 bomen op het perceel Ds. Uilkensstraat achter en naast nr. 4, 9967 RG te Eenrum (12-4-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9967RG Eenrum
   
   
Kaart met een markering op  9967RG Eenrum Nederland
Terug naar boven