Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen 4 bomen naast Proosdij nrs. 8 en 23 en Kerspel 1 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het
- kappen van 4 bomen op het perceel naast Proosdij nrs. 8 en 23 en Kerspel 1, 9965 RG / RV te Leens  (12-4-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965 Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965 Leens Nederland
Terug naar boven