Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning ir. A.J. v.d. Brielweg Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel uitvoeren werkzaamheden voor het:

- verruimen van watergangen en het dempen van een greppel aan de ir. A.J. v.d. Brielweg te Ulrum, op het kadastrale perceel gemeente Ulrum, sectie H, nummer 142 (25-11-2011)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971TA
   
   
Kaart met een markering op  9971TA Nederland
Terug naar boven