Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning intern veranderen zorgboerderij Broeksterweg 24 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het: - intern veranderen van een zorgboerderij op het perceel Broeksterweg 24, 9968 TJ te Pieterburen (15-7-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Broeksterweg 24 9968TJ Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Broeksterweg 24 9968TJ Pieterburen Nederland
Terug naar boven