Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning herbouwen woning Wiebenerweg 1 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor:
- de herbouw van een woning op het perceel Wiebenerweg 1, 9968 TD te Pieterburen (10-8-2012)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9968TD
   
   
Kaart met een markering op 1 9968TD Nederland
Terug naar boven