Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning herbouw garage Mernaweg 75 te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een garage, Mernaweg 75, 9964 AR te Wehe-den Hoorn (21-7-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 juli 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Mernaweg 75 9964AR Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Mernaweg 75 9964AR Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven