Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning H. van Cappenbergweg 39 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het aanbouwen van een werktuigenberging op het perceel H. van Cappenbergweg 39, 9977 RV te Kloosterburen (18-4-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • H. van Cappenbergweg 39 9977RV Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op H. van Cappenbergweg 39 9977RV Kloosterburen Nederland
Terug naar boven