Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Grijssloot 7 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande schuur, Grijssloot 7, 9965 TG te Leens (7-5-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Grijssloot 7 9965TG Leens
   
   
Kaart met een markering op Grijssloot 7 9965TG Leens Nederland
Terug naar boven