Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk wijzigen indeling perceel Nije Nering 2 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- gedeeltelijk wijzigen van de indeling op het perceel Nije Nering 2, 9965 NA te Leens (24-1-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 januari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9965NA
   
   
Kaart met een markering op 2 9965NA Nederland
Terug naar boven