Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Frederiksoordweg 19 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Frederiksoordweg 19, 9968 AK te Pieterburen (30-12-2011)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 19 9968AK
   
   
Kaart met een markering op 19 9968AK Nederland
Terug naar boven