Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Feddemaweg 15 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

- een omgevingsvergunning onderdeel het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument voor het realiseren van een zinken afdekker over bestaande rollagen op het perceel Feddemaweg 15, 9977 TG te Kloosterburen (24-11-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 15 9977TG
   
   
Kaart met een markering op 15 9977TG Nederland
Terug naar boven