Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning diverse bouwactiviteiten Ommelanderweg 32 te Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- oprichten van een loods, uitbreiden van een jongveestal, nieuw bouwen van een zuivelproductieruimte en vergroten woning op het perceel Ommelanderweg 32, 9978 TC te Hornhuizen (7-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 32 9978TC
   
   
Kaart met een markering op 32 9978TC Nederland
Terug naar boven