Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Dirk Wierengastraat Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiĀ­veerd beĀ­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom aan de Dirk Wierengastraat naast nr. 99, 9969 PC te Westernieland (30-12-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:5 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9969PC
   
   
Kaart met een markering op  9969PC Nederland
Terug naar boven