Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Dirk Wierengastraat 46 te Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdelen bouwen, slopen en aanleggen uitrit voor het:

- het gedeeltelijk slopen van de bestaande schuur, het plaatsen van een nieuwe schuur, het realiseren van een aanbouw en het aanleggen van een uitrit op het perceel Dirk Wierengastraat 46, 9969 PD te Westernieland (2-3-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 46 9969PD Westernieland
   
   
Kaart met een markering op 46 9969PD Westernieland Nederland
Terug naar boven