Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Dijksterweg 23 Kloosterburen

Omgevingsvergunning uitgebreid

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

Een omgevingsvergunning voor de onderdelen:

- slopen: voor het slopen van een deel van de bestaande stal met het oog op het plaatsen van een mestsilo
- bouwen: verplaatsen mestsilo en bouwen van een ligboxenstal
- milieu: aanvraag om een revisievergunning voor de gehele inrichting

op het perceel Dijksterweg 23, 9977 TD te Kloosterburen (17-11-2011)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 23 9977TD
   
   
Kaart met een markering op 23 9977TD Nederland
Terug naar boven