Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Broeksterweg 24 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor  de uitbreiding van de bestaande dagbestedingsactiviteiten met de realisatie van woon- en zorgappartementen op het perceel plaatselijke bekend, Broeksterweg 24, 9968 TJ te Pieterburen, kadastraal bekend, gemeente Eenrum, sectie F, nummer 1235.

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:
- Het bouwen van een bouwwerk;
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
- Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregelen van bestuur aangewezen categorieën van gevallen.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juni  tot en met 26 juli 2012 op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 14 juni tot en met 26 juli 2012 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Groningen, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 24 9968TJ Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op 24 9968TJ Pieterburen Nederland
Terug naar boven