Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Breekweg 14 Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het gebruiken van de gronden en opstallen ten behoeve van een multifunctioneel zorgcentrum en het oprichten van een parkeerterrein aan de zuidzijde van het perceel, Breekweg 14, 9965 TE te Leens, kadastraal bekend, gemeente Leens, sectie H, nummers 18, 36 en 37.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 augustus  tot en met 13 september 2012  op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn (NL.IMRO.1663.BG2009po01-VS01).

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 3 augustus tot en met 13 september 2012 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Groningen, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Breekweg 14 9965TE Leens
   
   
Kaart met een markering op Breekweg 14 9965TE Leens Nederland
Terug naar boven