Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan dorpshuis Pieterburen met B&B, Hoofdstraat 105 te Pieterburen

Besluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan dorpshuis Pieterburen met B&B, Hoofdstraat 105, 9968 AC te Pieterburen is verleend.
De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 17-10-2014 t/m 28-11-2014 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens.

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 oktober 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 105 9968AC Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 105 9968AC Pieterburen Nederland
Terug naar boven