Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning bouw werktuigenberging Oudedijk 1 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenberging, Oudedijk 1, 9968 TC te Pieterburen (21-7-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 juli 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oudedijk 1 9968TC Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Oudedijk 1 9968TC Pieterburen Nederland
Terug naar boven