Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik Prins Bernhardstraat 3 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen.
- Een ontwerp-omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik voor het in gebruik nemen van bouwwerken met het oog op brandveiligheid op het perceel Prins Bernhardstraat 3, 9965 RA te Leens.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 24-7-2015 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van gemeente De Marne. Tot en met 3-9-2015 kan een ieder een zienswijze indienen over de ontwerp-omgevingsvergunning.

Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van De Marne, postbus 11, 9965 ZG in Leens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak maken via telefoonnummer (0595) 421073. De tijdig ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 juli 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Prins Bernhardstraat 3 9965RA Leens
   
   
Kaart met een markering op Prins Bernhardstraat 3 9965RA Leens Nederland
Terug naar boven