Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik H. Doornbosweg 2A Zoutkamp

Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik

Burgemeester en wethouders hebben op 26-5-2015 een omgevingsvergunning verleend voor het:
-  in gebruik nemen van bouwwerken met het oog op brandveiligheid op het perceel H. Doornbosweg 2A, 9974 PE  in Zoutkamp.

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 27-5-2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het taakveld Ruimte.

Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of kunnen aantonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Noord- Nederland, Locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 mei 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • H. Doornbosweg 2a 9974PE Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op H. Doornbosweg 2a 9974PE Zoutkamp Nederland
Terug naar boven