Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning aanpassen constructie schuur Hoofdstraat 26 Niekerk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- aanpassen van de constructie van de schuur op het perceel Hoofdstraat 26, 9972 PA te Niekerk (7-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 26 9972PA
   
   
Kaart met een markering op 26 9972PA Nederland
Terug naar boven