Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning aanleggen vier bruggetjes en acht vangkralen kwelders Groninger noordkust

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:

- aanleggen van vier bruggetjes en acht vangkralen t.b.v. beweiding en beheer van de kwelders langs de Groninger noordkust (3-4-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven