Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning aanleggen uitrit Prins Bernhardstraat 15 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel werk of werkzaamheden uitvoeren voor:

- het aanleggen van een uitrit op het perceel Prins Bernhardstraat 15, 9974 RS te Zoutkamp (2-12-2011)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 15 9974RS
   
   
Kaart met een markering op 15 9974RS Nederland
Terug naar boven