Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning aanleg natuurvriendelijke oever Hunsingokanaal Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel werk of werkzaamheden uitvoeren voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs het Hunsingokanaal ten noordoosten van Zoutkamp, kad. Ulrum K. 792  (20-7-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974 Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op  9974 Zoutkamp Nederland
Terug naar boven