Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning aanbrengen lift en maken nieuwe noodtrap Borgstree 3 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- aanbrengen van een lift in het hoofdtrappenhuis en het maken van een nieuwe noodtrap op het perceel Borgstee 3 37, 9971 CX te Ulrum (12-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971CX
   
   
Kaart met een markering op  9971CX Nederland
Terug naar boven