Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning aanbouw Julianastraat 13 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw achter de woning, Julianastraat 13, 9974 RP te Zoutkamp (24-8-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Julianastraat 13 9974RP Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Julianastraat 13 9974RP Zoutkamp Nederland
Terug naar boven