Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor kappen van aantal bomen Borgweg 13 te Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:

- kappen van een aantal bomen op het perceel Borgweg 13, 9978 PE te Hornhuizen (6-9-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 13 9978PE
   
   
Kaart met een markering op 13 9978PE Nederland
Terug naar boven