Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) Wierde 40 te Leens

Omgevingsvergunning uitgebreid

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

een omgevingsvergunning onderdeel het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument voor:

- het vervangen van de wandafwerking in de ontvangst- en slaapkamer en het aanpassen van de schouw in de ontvangstkamer op het perceel Wierde 40, 9965 TB te Leens (23-3-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 40 9965TB Leens
   
   
Kaart met een markering op 40 9965TB Leens Nederland
Terug naar boven