Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (regulier) kappen negen bomen Halsemastraat naast nr. 10 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van negen bomen op het perceel Halsemastraat naast nr. 10, 9977 SC te Kloosterburen (5-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977SC
   
   
Kaart met een markering op  9977SC Nederland
Terug naar boven